Thingstrup Maskinstation - i hjertet af Vestjylland.

Kontakt os på tlf. 97 48 11 99

Spørgsmål og svar om tømningsordningen

​De hyppigste spørgsmål/svar (FAQ) - klik på emne

​Dæksel

Jeg har tungt dæksel, kan i ringe til mig inden i kommer?

SVAR:  

Vi ringer ikke i forvejen, når det drejer sig om forhold vedrørende tungt dæksel. I de tilfælde bedes man anskaffe et passende dæksel, som overholder den tilladte vægtgrænse for dæksler i din kommune. 

Hvad vejer mit beton-dæksel?

SVAR: ​

KLIK her for vægt-tabel

Hvor køber man et nyt dæksel?

SVAR:

Spørg på dit lokale byggemarked/-center eller kontakt din lokale kloakmester. 

Thingstrup Maskinstations aut. kloakmester sælger dæksler, både til afhentning eller monteret. 

Kan chaufføren ikke bare løfte dækslet af - det kunne de jo før i tiden?

SVAR:

Et dæksel kan veje fra 20 til 200 kg. 

For den enkelte chauffør kan det blive et fysisk meget belastende arbejde at håndtere tunge dæksler når dette arbejde foretages hver dag, hele året rundt.

​Det afhænger af det konkrete regulativ i din kommune hvor meget dit dæksel må veje.

Tanktømning

Hvornår kommer i og tømmer?

SVAR:

Vi har frihed til at tømme indenfor den periode der er varslet. Varsel sendes med SMS eller pr. e-mail og i nogle kommuner også pr.brev. Kontakt din lokale forsyning hvis du ønsker ændringer i varslingsmetode.

Det er ikke muligt på forhånd at oplyse om det nøjagtige tidspunkt, til gengæld er du sikret den lavest mulige pris.

I praksis spiller det nøjagtige tidspunkt ingen rolle. Du behøver nemlig slet ikke at være hjemme. Vi er vant til at tage størst muligt hensyn, når arbejdet udføres.

Jeg havde ikke gjort tanken klar, chaufføren er kun nået over til min nabo, kan jeg få ham til at komme retur til min adresse nu?

SVAR:

Nej, det kan desværre ikke lade sig gøre. 

I nogle kommuner vil der automatisk være en opsamlingstur - se venligst yderligere på din forsynings hjemmeside.

​Der opkræves for en forgæves kørsel, som vil blive direkte afregnet fra dit forsyningsselskab/kommunen.

Jeg har fået meddelelse om at tanken er tømt, men at T-stykke er i stykker. Hvad betyder det?

SVAR:

Dette er en oplysning til dig omkring tilstanden i din tank. ​

Når et T-stykke er i stykker (eller er faldet af) medfører det at tanken ikke har ordentlig til- eller udløb. T-stykket sikrer den rette cirkulation gennem tanken. Manglende T-stykke kan medføre at tanken hurtigt stopper til/bliver fyldt igen. 

Det anbefales at få dette repareret.​ Kontakt din lokale kloakmester, han ved hvad der skal gøres.

​Jeres chauffør har været forgæves her og vores tank er ikke tømt. Hvad skal jeg gøre?

SVAR:

I nogle kommuner vil der automatisk være en opsamlingstur - se venligst yderligere på din forsynings hjemmeside.

​Der opkræves for en forgæves kørsel, som vil blive direkte afregnet fra dit forsyningsselskab/kommunen.

Jeg har ikke set lastbilen/chaufføren ved min ejendom - og det ser ikke ud til at tanken er tømt?

SVAR:

Såfremt der er i tvivl om hvorvidt tanken er tømt, råder vi dig til at stikke en pind ned i tanken for at se hvor meget flydelag der er. Hvis du kan stikke pinden ned gennem flydelaget uden problemer, er tanken tømt.
Et flydelag er en hinde oven på det resterende vand, der har en antydning af skum/slam.

- Se eventuelt vores video af en tanktømning KLIK HER

​​

​Adgangsforhold​

Hvordan skal adgangforholdene være?

SVAR:

​Se venligst tømningsregulativet på din egen kommune/forsyningsselskabs hjemmeside.

Jeg har fået at vide at der skal beskæres i min indkørsel - hvor meget skal fjernes?

SVAR:

Det kan for bilen være vanskeligt at komme til nogle ejendomme. Nedenstående tegning viser, hvor meget frihøjde oa., der skal være ved tilgangen til tanken.

afstand-tomningsordning

Jeg har fået besked om at beplantning omkring dæksel skal ryddes - hvor meget skal fjernes?

SVAR:

Der skal være ryddet omkring dækselkant (ca. 5 cm), således chaufføren kan komme til at løfte den fri. Der skal heller ikke være bevoksning som kan komme i klemme når dæksel lægges på plads - dækslet skal kunne slutte tæt.

Pris og afregning

Hvem kan svare på spørgsmål om opkrævninger i tømningsordningen?

SVAR:

Du bedes venligst kontakte dit forsyningsselskab i alle spørgsmål vedrørender priser, afregning og betaling.

Hvorfor har jeg modtaget en faktura fra jer?

SVAR:

Ved bestilling af ekstra ydelser - såsom spuling, tømning af køkkenbrønd el. lign. - modtager du en faktura fra os. Disse ydelser er ikke en del af tømningsordningen.

Ekstra ydelser

I kommer i næste uge og tømmer min tank. Jeg vil gerne have mit nedsivningsanlæg spulet, kan i hjælpe mig?

SVAR:

Ja, det kan vi! 

Kontakt os på tlf. 96 48 21 15 eller line@thingstrup-maskinstation.dk, hvis du gerne vil bestille spuling eller tømning af mindre brønde, når vi kommer på rute til dig.

Regningen på dette ekstra arbejde bliver sendt direkte til jer fra Thingstrup Maskinstation K/S


Generelt

Jeg vil ikke være med i tømningsordningen, kan i lade være med at komme hos mig?

SVAR:

Vi kan ikke, som samarbejdspartner med forsyningsselskabet/kommunen, fritage borgere fra tømningsordningen. 

Du bedes venligst i stedet kontakte dit forsyningselskab/kommune.

Kan vi få tømt vores tank? Vi er ikke med i en tømningsordning.

SVAR:

Vi tømmer gerne jeres tank - kontakt os på tlf. 96 48 21 15 eller line@thingstrup-maskinstation.dk.

Vi anbefaler desuden, at du kontakter dit forsyningsselskab, for at høre om tanken fremover skal indgå i en fast tømningsordning.

Hvad betyder bundfældningstank? Min er da en septiktank.

SVAR:

En bundfældningstank kaldes også for en hustank, septiktank eller trixtank. Et minirenseanlæg er også en bundfældningstank. 

Fælles for bundfældningstanke er,  at deres funktion er at tilbageholde/bundfælde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra spildevandet, som derefter udledes fra tanken.

Hvad er en samletank?

SVAR:

En samletank er en lukket tank, hvor alt spildevandet fra husstanden opsamles. Når samletanken er ved at være fyldt, skal den tømmes af en slamsuger, som kører spildevand og slam til et af kommunens renseanlæg. En samletank har ikke et udløb.

Hvad er en KSA?

SVAR:

I visse Kommuner skal tømning foretages med KSA-lastbil. 

KSA står for Kombineret Slamsuger og Afvandingsanlæg.

​Grundprincippet i et KSA anlæg er:

  1. Indholdet fra septiktanken suges op i KSA anlæggets slamtank
  2. Under tilsætning af polymér pumpes slammet derefter op i KSA anlæggets afvandingstank
  3. Slam- og vandfase adskilles
  4. Slamfasen holdes tilbage i afvandingstanken, og vandfasen ledes til rejekt-vandtanken
  5. Rejekt-vand pumpes tilbage til septiktanken
  6. Slammet bortskaffes på rensningsanlægget

Thingstrup Maskinstation K/S

​Hvolbyvej 2 - 7570 Vemb

Tlf.: 97 48 11 99

thingstrup@thingstrup-maskinstation.dk